Freshmatic Compact Starter Kit Blauwe Klaproos uit de Himalaya

Kenmerken

  • Neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken
  • Verspreid continu parfum gedurende maximaal 60 dagen (op de laagste stand)
  • Accrochez-le au mur ou placez-le sur une étagère ou un meuble.

Beschrijving

Air Wick Freshmatic Compact Spray Automatique a spécialement été créé pour assurer un parfum continu et de qualité partout dans votre maison, jusqu’à 60 jours lorsque le diffuseur est en position minimale. Pratique: vous pouvez l'accrocher, le placer dans n’importe quelle pièce, et même le déplacer régulièrement. Facile à utiliser : insérez simplement la recharge Compact pour que le mécanisme diffuse un parfum léger et frais par intervalle de temps. Vous pouvez choisir 3 intervalles de temps différents : 7.5, 15 ou 30 minutes.

Plaats de navulling zoals hiernaast aangegeven. Houd het apparaat ver verwijderd van het gezicht en druk stevig op de onderkant van het apparaat totdat u een 'klik' hoort. Het apparaat zal binnen 15 seconden automatisch sprayen. Als er geen verstuiving plaatsvindt, controleer of: a) het aparaat goed gesloten is; b) de batterijen correct geplaatst zijn.

Er is speciale aandacht nodig voor mensen die gevoelig zijn voor de geurstoffen die vrijkomen bij het gebruik van dit product. Het gebruik van deodorants betekent niet dat een goede hygiëne niet langer nodig is. Buiten het bereik van kinderen houden. Uiterst ontvlambare aerosol. Voor de veiligheid mag dit product alleen gebruikt worden voor het beoogde doel en conform de gebruiksaanwijzing. Patroon onder druk. Kan ontploffen onder invloed van de hitte. Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Niet doorboren noch verbranden, ook niet na gebruik. Niet verstuiven boven een open vlam of om het even welke andere verbrandingsbron. Op een afstand houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en elke andere ontstekingsbron. Niet roken. De sprays niet inademen. Alleen in open lucht of in een goed verluchte ruimte gebruiken. Als u een arts raadpleegt, houd de verpakking of de bijsluiter bij. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig uitspoelen met water gedurende meerdere minuten. Contactlenzen verwijderen als het slachtoffer er draagt en als ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Doorgaan met spoelen.

De ingrediënten vindt u op: www.rbeuroinfo.com

EA_8120120