Wax Geurblokjes Spiced Apple Crumble

Kenmerken

  • Eén pakje is goed voor tot 120 uur aan heerlijke geuren.
  • Wax met natuurlijke essentiële oliën.
  • Elk pakje bevat 6 geurblokjes
  • Nieuw gamma Life Scents : 3 dimensionaal parfum

Beschrijving

Parfumeer je woning met de aangename geuren van de Air Wick® geurblokjes.
Het aroma van deze geurblokjes verspreidt zich langdurig door je woning.

Breek een van de geurblokjes van Air Wick® en plaats het in het midden van het schaaltje. Gebruik NIET meer dan een stokje per keer. Voeg GEEN water of etherische oliën toe. Wanneer het parfum niet langer wordt verspreid, dooft u uw wax verwarmer van Air Wick® en laat u de wax hard worden voordat u hem verwijdert.

Er is speciale aandacht nodig voor mensen die gevoelig zijn voor de geurstoffen die vrijkomen bij het gebruik van dit product. Het gebruik van deodorants betekent niet dat een goede hygiëne niet langer nodig is. Het niet naleven van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot risico's op brand of letsels. Houd het apparaat in uw gezichtsveld. De warme was kan ernstige letsels veroorzaken, raak hem NIET aan. De was kan enkele minuten warm blijven na het doven van de wasverwarmer. Laat de was hard worden voordat u hem aanraakt. Als u een arts raadpleegt, houd de verpakking of de bijsluiter bij. Buiten het bereik van kinderen houden. IN GEVAL VAN INSLIKKEN: neem onmiddellijk contact op met een ANTIGIFCENTRUM of een arts. Draag veiligheidshandschoenen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID: overvloedig wassen met water en zeep. In geval van irritatie of huiduitslag: raadpleeg een arts. De ingrediënten vindt u op: www.rbeuroinfo.com

EA_3015739